Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 14
Zobrazujem: 0 - 14
Pridať firmu
IČOFirma
41421191: Emília Kudličková
43351913: Ing. Jozef Blumenstein
37575732: Ján Hiravý
35057424: Ján Jeleník
41421566: Jana Kuniaková
33021821: Libor Chovanec
41421183: Mária Kosová
43532934: Mário Langer
44003731: Mgr. Art. Ján Kuráň - LeChene
41971469: Michal Letoštiak SITYNET
43738435: Peter Baďo
41904141: Róbert Kuniak
43253041: Roland Pápež
43429360: Štefan Papčo